STRIVING FOR A BETTER WORLD

تلاش برای ساختن جهانی بهتر بکارگیری بالاترین سطح فناوری بومی سازی فناوری های جدید

تیم بوتیاتک تلاش می کند تا محیطی بهتر برای زندگی شما فراهم کند

تصفیه هوا

نیاز امروز جوامع صنعتی در خانه و محل کار

حذف آلاینده های صنعتی

سامانه های کنترل ذرات معلق و گازها

نگه داری مواد غذایی

راهکارهایی برای انبارها، سیلوها، بسته بندی و صادرات

رویدادها و مقالات بوتیاتک

حضور در نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته بوشهر 1400

حضور فعال شرکت پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا در سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خرما و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی بوشهر گفتنی است این شرکت فعالیت های خوبی در زمینه آلودگی زدایی و حذف آفات از محصولات باغی و زراعی نموده است که سم زدایی از خرما یکی از آن ها بوده…

تایید فناوری حذف آلاینده های کارخانه ها

تایید فناوری حذف آلاینده های کارخانه ها توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی. با عنایت خداوند متعال و تلاش شبانه روزی متخصصان، فناوری حذف آلاینده های کارخانه ها توسط پلاسمای سرد ارائه شده توسط شرکت بوتیاتک به تایید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور رسید. شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق…