STRIVING FOR A BETTER WORLD

تلاش برای ساختن جهانی بهتر بکارگیری بالاترین سطح فناوری بومی سازی فناوری های جدید

تیم بوتیاتک تلاش می کند تا محیطی بهتر برای زندگی شما فراهم کند

تصفیه هوا

نیاز امروز جوامع صنعتی در خانه و محل کار

حذف آلاینده های صنعتی

سامانه های کنترل ذرات معلق و گازها

نگه داری مواد غذایی

راهکارهایی برای انبارها، سیلوها، بسته بندی و صادرات

رویدادها و مقالات بوتیاتک

تاییدیه های ملی شرکت پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا

جواز تاسیس مجوز تاسیس شرکت از سوی وزارت صمت تاییدیه دانش بنیان شدن مجوز دانش بنیان شدن شرکت تاییدیه میکروب شناسی تایید محصولات شرکت توسط آزمایشگاه میکروب شناسی تاییدیه علوم پزشکی تایید عملکرد مطلوب دستگاه توسط دانشگاه علوم پزشکی انجمن ملی میکروب شناسی تقدیرنامه انجمن علمی میکروب شناسی همچنین ببینید: استانداردهای شرکت پویشگران فیزیک کاربردی…

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی به روش های گوناگونی انجام می شود. یکی از بهترین و بروزترین این روش ها استفاده از پلاسمای سرد است. شرکت بوتیاتک با استفاده از فناوری های پیشرفته اقدام به طراحی تونل ویژه افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی نموده است. این روش علاوه بر افزایش چشمگیر مدت نگه داری از محصولات کشاورزی…