STRIVING FOR A BETTER WORLD

تلاش برای ساختن جهانی بهتر بکارگیری بالاترین سطح فناوری بومی سازی فناوری های جدید

تیم بوتیاتک تلاش می کند تا محیطی بهتر برای زندگی شما فراهم کند

تصفیه هوا

نیاز امروز جوامع صنعتی در خانه و محل کار

حذف آلاینده های صنعتی

سامانه های کنترل ذرات معلق و گازها

نگه داری مواد غذایی

راهکارهایی برای انبارها، سیلوها، بسته بندی و صادرات

رویدادها و مقالات بوتیاتک

فناور برتر استان کرمان/ بازهم بوتیاتک

این شرکت دانش بنیان تتوانسته طی سال های اخیر با ارائه فناوری های نوین، آینده روشنی را برای استان کرمان نوید دهد. به امید آنکه با حمایت مسئولان استان کرمان از تمامی دانش بنیان ها، بزودی قطب جدید صنعتی در کرمان ایجاد شود./

بوتیاتک، فناور برتر علوم پزشکی

شرکت دانش بنیان پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا بخاطر پژوهش ها و ارائه فناوری های برتر، به عنوان فناور برتر علوم پزشکی انتخاب شد./

طرح فروش ویژه محصولات بوتیاتک