گوجه افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی به روش های گوناگونی انجام می شود. یکی از بهترین و بروزترین این روش ها استفاده از پلاسمای سرد است.

شرکت بوتیاتک با استفاده از فناوری های پیشرفته اقدام به طراحی تونل ویژه افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی نموده است.

این روش علاوه بر افزایش چشمگیر مدت نگه داری از محصولات کشاورزی هیچ ضرری به آن نمی رساند و تمامی خواص آن را نگه می دارد.

برای مشاهده فایل ارائه اینجا را لمس کنید.

تونل یووی

تونل پلاسما