لامپ های UV و UVC  بعد از مدتی توان میکروب زدایی خود را از دست می دهند. بنابراین لازم می باشد در فواصل زمانی مشخص بررسی شوند. لذا شما می توانید از خدمات شرکت بوتیاتک در زمینه سنجش طول موج لامپ های UV و UVC استفاده نمایید.

شما می توانید با ما تماس بگیرید.