میدان با پلاسما

خواص یک موج الکترومغناطیسی در میدان نزدیک و دور به صورت تابعی از طول موجش تغییر می کند. به عنوان مثال، در ‌50کیلو هرتز طول موج برابر با  6 کیلومتر  و در  5 گیگاهرتز طول موج برابر با  60 میلیمتر است.

در میدان نزدیک، اگر چه فرآیند جفت‌شدگی پیچیده است، به طور معمول می­ تواند برحسب جملات ساده در نظر گرفته شود زیرا میدان نزدیک غالب است.

میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در میدان نزدیک زیاد هستند و در پلاسمای جفت­شده ­ی القایی  و پلاسماهای جفت­شده ­ی خازنی  استفاده شده­ اند، و اغلب برای درنظر گرفتن فرآیند جفت­شدگی بر حسب فرآیندهای ساده مانند مقاومت ­ها، خازن­ ها و مبدل ­ها کافی است.