تایید فناوری حذف آلاینده های کارخانه ها

فناوری حذف آلاینده کارخانه

تایید فناوری حذف آلاینده های کارخانه ها توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی.


با عنایت خداوند متعال و تلاش شبانه روزی متخصصان، فناوری حذف آلاینده های کارخانه ها توسط پلاسمای سرد ارائه شده توسط شرکت بوتیاتک به تایید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور رسید.

فناوری حذف آلاینده کارخانه

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور که تامین حدود 90 درصد برق کشور را دارد طی جلسات متعدد تخصصی و با اشراف بر فناوری پیشرفته شرکت بوتیاتک این تاییدیه را صادر نمود.

لازم بذکر است که حذف آلاینده کارخانه ها از جمله NOx، SOx و COx موجب بهبود فرایند تولید کارخانه ها نیز می گردد.

شرکت بوتیاتک در راستای بومی سازی فناوری پیشرفته حذف این آلاینده ها پس از سال ها تحقیق و سرمایه گذاری به این امر مهم دست یافته است.