خرما بوشهر 1400

حضور فعال شرکت پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا در سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خرما و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی بوشهر

گفتنی است این شرکت فعالیت های خوبی در زمینه آلودگی زدایی و حذف آفات از محصولات باغی و زراعی نموده است که سم زدایی از خرما یکی از آن ها بوده است.

برای آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید.