شرکت دانش بنیان پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا، مالک برند بوتیاتک موفق شد علاوه بر پروانه بهره برداری، پروانه تحقیق و توسعه را نیز کسب کند./