macro plasma

مشخصه‌های ماکروسکوپی پلاسما: پلاسما یک فاز ترکیبی یا شبه خنثای الکتریکی است و به طور معمول شامل الکترون ­ها، یون­ های مثبت و مولکول­ های خنثی است. به طور خاص، پلاسمای یونیزه ­ی قوی شامل الکترون­ ها و یون ­های مثبت است. فاز پلاسمایی که در آن الکترون (یون) تعداد محدودی برخورد دوتایی کوتاه برد با مولکول­ های خنثی دارد و سیستم پلاسما تابع برهم­کنش ­های کولنی بلند برد است، پلاسمای بدون برخورد نامیده شده است.