فناور برتر استان کرمان/ بازهم بوتیاتک

By nasir

این شرکت دانش بنیان تتوانسته طی سال های اخیر با ارائه فناوری های نوین، آینده روشنی را برای استان کرمان نوید دهد. به امید آنکه با حمایت مسئولان استان کرمان از تمامی دانش بنیان ها،…

فیلتر هپا (HEPA) چیست؟

By nasir

فیلتر هپا HEPA (/ˈhɛpə/, high-efficiency particulate air) (فیلتر هوای ذرات با راندمان بالا) استاندارد کارایی فیلتر هوا است[1]، که به عنوان فیلتر جذب ذرات با راندمان بالا و فیلتر مهار ذرات با راندمان بالا نیز…