فیلتر هپا (HEPA) چیست؟

By nasir

فیلتر هپا HEPA (/ˈhɛpə/, high-efficiency particulate air) (فیلتر هوای ذرات با راندمان بالا) استاندارد کارایی فیلتر هوا است[1]، که به عنوان فیلتر جذب ذرات با راندمان بالا و فیلتر مهار ذرات با راندمان بالا نیز…

سفارش بزرگ سازمان ملل

By nasir

سفارش بزرگ 208 عدد تصفیه هوای هوشمند بوتیاتک از سوی نمایندگی سازمان ملل در تهران. این سفارش در مدت مشخص شده و با کیفیت عالی آماده بارگیری به سمت تهران شده است. گفتنی است شرکت…