افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

By nasir

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی به روش های گوناگونی انجام می شود. یکی از بهترین و بروزترین این روش ها استفاده از پلاسمای سرد است. شرکت بوتیاتک با استفاده از فناوری های پیشرفته اقدام به طراحی…

مشخصه‌های ماکروسکوپی پلاسما

By nasir

مشخصه‌های ماکروسکوپی پلاسما: پلاسما یک فاز ترکیبی یا شبه خنثای الکتریکی است و به طور معمول شامل الکترون ­ها، یون­ های مثبت و مولکول­ های خنثی است. به طور خاص، پلاسمای یونیزه ­ی قوی شامل…

مشخصه های پلاسما

By nasir

مشخصه های پلاسما: برخورد بین ذرات می‌توانند کشسان باشند که در این صورت اندازه حرکت پایسته می ­ماند، یا ناکشسان باشند که اندازه حرکت به انرژی پتانسیل منتقل می­ شود؛ در هر دو حالت، انرژی…

گاز ازن (O3)

By nasir

مقالاتی پیرامون کاربرد گاز ازن (O3): Application of Ozone for Enhancing the MicrobiologicalSafety and Quality of Foods: A Review Inactivation of Norovirus by ozone gasin conditions relevant to healthcare