فرآیندهای برخورد ناکشسان اتمی

By nasir

برخورد ناکشسان اتمی: فرآیندهای برخورد ناکشسان مانند تحریک و یونش ناشی از تغییر انرژی بین ترازهای انرژی یک اتم یا مولکول می‌باشند. تفکیک، با شکافت یک مولکول و ذخیره ­سازی انرژی پتانسیل، هم یک فرآیند…

فرآیندهای برخورد کشسان اتمی

By nasir

برخورد کشسان اتمی: رفتار الکترون­ ها با ذرات خنثی در گازهای یونیزه­ ی ضعیف، مشابه رفتار آن ­ها در گازهای ایده ­آل است و بینش مفیدی در خصوص رفتار پلاسماهای الکتریکی می ­دهد. برخوردهای کشسان…

تعریف پلاسما و دسته بندی آن

By nasir

تعریف پلاسما و دسته بندی آن: پلاسما (به انگلیسی: Plasma) یکی از چهار حالت اصلی ماده است. (سه حالت دیگر: جامد، مایع، گاز) پلاسما گاز شبه‌خنثایی از ذرات باردار و خنثی است که رفتار جمعی…