پلاسما در فضا

By nasir

خواص پلاسمای جو زمین، به ارتفاع لایه اتمسفری که پلاسما رخ می­ دهد وابسته است. در ارتفاعات کم، پلاسما به وسیله ­ی یونش هوا تحت عمل پرتوهای کیهانی و میدان­ های الکتریکی اتمسفری حفظ شده…

پلاسما در تکنولوژی

By nasir

پلاسما در تکنولوژی و پلاسماهای فن­ آورانه پلاسماهای فن­ آورانه به طور معمول با تأمین انرژی از منابع توان الکتریکی ایجاد می ­شوند. اگر چه تحریک از امواج ضربه­ و پلاسماهای شیمیایی و عمل کردن…

پلاسما در آزمایشگاه

By nasir

در سیستم ­های آزمایشگاهی متنوعی پلاسما استفاده می شود. این پلاسما یک پلاسمای کم دما یا یک پلاسمای داغ بر اساس دمای ذرات باردار نامیده می ­شود. در یک پلاسمای داغ، انرژی حرارتی ذرات اتمی…

پخش ذره در پلاسما

By nasir

یک توصیف شاره ­ای از ناحیه ­ی بین یک پلاسما و مرز مادی آن (یعنی غلاف پلاسما) تصویر فیزیکی ساده ­ای از انتقال پخش حامل ­های بار مثبت و منفی از ذره باردار است. جریان…

بر هم کنش ذرات ریز اتمی

By nasir

اتم­ ها و مولکول­ های متشکل از یک گاز، به دلیل پخش حرارتیِ ایجاد شده توسط اختلاف­ های دما در گاز در حالت پیوست ه­ای از حرکت هستند. پخش حرارتی روی رفتار پلاسماها، به جز…