پلاسما در آزمایشگاه

By nasir

در سیستم ­های آزمایشگاهی متنوعی پلاسما استفاده می شود. این پلاسما یک پلاسمای کم دما یا یک پلاسمای داغ بر اساس دمای ذرات باردار نامیده می ­شود. در یک پلاسمای داغ، انرژی حرارتی ذرات اتمی…

پخش ذره در پلاسما

By nasir

یک توصیف شاره ­ای از ناحیه ­ی بین یک پلاسما و مرز مادی آن (یعنی غلاف پلاسما) تصویر فیزیکی ساده ­ای از انتقال پخش حامل ­های بار مثبت و منفی از ذره باردار است. جریان…

بر هم کنش ذرات ریز اتمی

By nasir

اتم­ ها و مولکول­ های متشکل از یک گاز، به دلیل پخش حرارتیِ ایجاد شده توسط اختلاف­ های دما در گاز در حالت پیوست ه­ای از حرکت هستند. پخش حرارتی روی رفتار پلاسماها، به جز…

کنترل کیفیت

By nasir

با توجه به اهمیت سلامت مردم؛ شركت دانش بنيان پويشگران فيزيك كاربردي بوتيا از همان ابتدای تاسیس با ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت و تجهیز آن با سامانه های نوین سنجشی و همچنین همکاری با مراکز…

طراحی و مهندسی

By nasir

شما با توجه به ویژگی هایی مانند ابعاد، کاربرد و…  می توانید سفارش طراحی و مهندسی را با توجه به نیاز ثبت نمایید. بعد از بررسی های اولیه و پیش پرداخت، کالای مورد نظر طراحی،…