معرفی روش نوین پلاسمای سرد برای حذف آلودگی کارخانه ها که برای اولین بار در ایران توسط شرکت پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا ارائه شده است.

در این روش جدید پدیده های کوانتومی، شیمیایی و الکترومغناطیس بصورت همزمان باعث تبدیل عناصر گازی مضر به عناصر بی ضرر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید.