پلاسما فضا

خواص پلاسمای جو زمین، به ارتفاع لایه اتمسفری که پلاسما رخ می­ دهد وابسته است. در ارتفاعات کم، پلاسما به وسیله ­ی یونش هوا تحت عمل پرتوهای کیهانی و میدان­ های الکتریکی اتمسفری حفظ شده است. نزدیک سطح زمین، یک بخش از یونش هوا از واهلش عناصر رادیواکتیو پوسته زمین ایجاد می­ شود. حضور پلاسما با تمایل الکترون­ ها به چسبیدن به ملکول­ های اکسیژن و تشکیل یون­ های منفی محدود می­ شود. بنابراین پلاسماها در جو پایین­ تر شامل یون­ های منفی هستند. یون ­ها ممکن است به ذرات هوا بچسبند. بنابراین ذرات هوا باردار نقش پلاسما را بازی می ­کنند.

پلاسمای اتمسفری تحت رخدادهای الکتریکی اتمسفر قرار دارد. یکی از آن­ها شکست الکتریکی صاعقه­ ای تحت عمل میدان­ های الکتریکی در جو است. صاعقه یکی از فرآیندها در جو است که در شکل­گیری ابرها آغاز می ­شود و از باردار کردن ذرات هوا و ابرها ناشی می ­شود. در نتیجه میدان ­های الکتریکی در جو رخ می­ دهند و باعث تولید جریان­ های الکتریکی و به طور خاص صاعقه می­ شود.