نویسنده: محمد نصیر

تاییدیه های ملی شرکت پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا

By محمد نصیر

جواز تاسیس مجوز تاسیس شرکت از سوی وزارت صمت تاییدیه دانش بنیان شدن مجوز دانش بنیان شدن شرکت تاییدیه میکروب شناسی تایید محصولات شرکت توسط آزمایشگاه میکروب شناسی تاییدیه علوم پزشکی تایید عملکرد مطلوب دستگاه توسط دانشگاه علوم پزشکی انجمن ملی میکروب شناسی تقدیرنامه انجمن علمی میکروب شناسی همچنین ببینید: استانداردهای شرکت پویشگران فیزیک کاربردی…

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

By محمد نصیر

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی به روش های گوناگونی انجام می شود. یکی از بهترین و بروزترین این روش ها استفاده از پلاسمای سرد است. شرکت بوتیاتک با استفاده از فناوری های پیشرفته اقدام به طراحی تونل ویژه افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی نموده است. این روش علاوه بر افزایش چشمگیر مدت نگه داری از محصولات کشاورزی…

مشخصه‌های ماکروسکوپی پلاسما

By محمد نصیر

مشخصه‌های ماکروسکوپی پلاسما: پلاسما یک فاز ترکیبی یا شبه خنثای الکتریکی است و به طور معمول شامل الکترون ­ها، یون­ های مثبت و مولکول­ های خنثی است. به طور خاص، پلاسمای یونیزه ­ی قوی شامل الکترون­ ها و یون ­های مثبت است. فاز پلاسمایی که در آن الکترون (یون) تعداد محدودی برخورد دوتایی کوتاه برد…

مشخصه های پلاسما

By محمد نصیر

مشخصه های پلاسما: برخورد بین ذرات می‌توانند کشسان باشند که در این صورت اندازه حرکت پایسته می ­ماند، یا ناکشسان باشند که اندازه حرکت به انرژی پتانسیل منتقل می­ شود؛ در هر دو حالت، انرژی مبادله می­ شود. انرژی بر واحد برخورد و فرکانس برخورد بین ذرات اتمی روی نرخی که انرژی می ­تواند با…

گاز ازن (O3)

By محمد نصیر

مقالاتی پیرامون کاربرد گاز ازن (O3): Application of Ozone for Enhancing the MicrobiologicalSafety and Quality of Foods: A Review Inactivation of Norovirus by ozone gasin conditions relevant to healthcare