فناور برتر استان کرمان/ بازهم بوتیاتک

By nasir

این شرکت دانش بنیان تتوانسته طی سال های اخیر با ارائه فناوری های نوین، آینده روشنی را برای استان کرمان نوید دهد. به امید آنکه با حمایت مسئولان استان کرمان از تمامی دانش بنیان ها، بزودی قطب جدید صنعتی در کرمان ایجاد شود./

فیلتر هپا (HEPA) چیست؟

By nasir

فیلتر هپا HEPA (/ˈhɛpə/, high-efficiency particulate air) (فیلتر هوای ذرات با راندمان بالا) استاندارد کارایی فیلتر هوا است[1]، که به عنوان فیلتر جذب ذرات با راندمان بالا و فیلتر مهار ذرات با راندمان بالا نیز شناخته می‌شود،[2][3]. فیلترهای مطابق با استاندارد HEPA این فیلترها باید سطوح خاصی از کارایی را برآورده کنند. استانداردهای رایج مستلزم…

ویدئو: معرفی روش نوین پلاسمای سرد برای حذف آلودگی کارخانه ها

By nasir

معرفی روش نوین پلاسمای سرد برای حذف آلودگی کارخانه ها که برای اولین بار در ایران توسط شرکت پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا ارائه شده است. در این روش جدید پدیده های کوانتومی، شیمیایی و الکترومغناطیس بصورت همزمان باعث تبدیل عناصر گازی مضر به عناصر بی ضرر می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه…