افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

By nasir

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی به روش های گوناگونی انجام می شود. یکی از بهترین و بروزترین این روش ها استفاده از پلاسمای سرد است. شرکت بوتیاتک با استفاده از فناوری های پیشرفته اقدام به طراحی تونل ویژه افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی نموده است. این روش علاوه بر افزایش چشمگیر مدت نگه داری از محصولات کشاورزی…

مشخصه‌های ماکروسکوپی پلاسما

By nasir

مشخصه‌های ماکروسکوپی پلاسما: پلاسما یک فاز ترکیبی یا شبه خنثای الکتریکی است و به طور معمول شامل الکترون ­ها، یون­ های مثبت و مولکول­ های خنثی است. به طور خاص، پلاسمای یونیزه ­ی قوی شامل الکترون­ ها و یون ­های مثبت است. فاز پلاسمایی که در آن الکترون (یون) تعداد محدودی برخورد دوتایی کوتاه برد…

مشخصه های پلاسما

By nasir

مشخصه های پلاسما: برخورد بین ذرات می‌توانند کشسان باشند که در این صورت اندازه حرکت پایسته می ­ماند، یا ناکشسان باشند که اندازه حرکت به انرژی پتانسیل منتقل می­ شود؛ در هر دو حالت، انرژی مبادله می­ شود. انرژی بر واحد برخورد و فرکانس برخورد بین ذرات اتمی روی نرخی که انرژی می ­تواند با…

گاز ازن (O3)

By nasir

مقالاتی پیرامون کاربرد گاز ازن (O3): Application of Ozone for Enhancing the MicrobiologicalSafety and Quality of Foods: A Review Inactivation of Norovirus by ozone gasin conditions relevant to healthcare

فرآیندهای برخورد کشسان اتمی

By nasir

برخورد کشسان اتمی: رفتار الکترون­ ها با ذرات خنثی در گازهای یونیزه­ ی ضعیف، مشابه رفتار آن ­ها در گازهای ایده ­آل است و بینش مفیدی در خصوص رفتار پلاسماهای الکتریکی می ­دهد. برخوردهای کشسان (که در آن­ ها اندازه حرکت پایسته است) و برخوردهای ناکشسان، ساز­و­کارهایی هستند که انرژی از الکترون ­ها در یک…

مقاله غیر فعال شدن ویروس کرونا به وسیله گاز ازن (قسمت دوم)

By nasir

مقاله غیر فعال شدن ویروس کرونا به وسیله گاز ازن International Scientific Committee of Ozone Therapy ISCO3. ISCO3/EPI/00/04Potential use of ozone in SARS-CoV-2 / COVID-19Official Expert Opinion of the International Scientific Committee of Ozone Therapy -ISCOISCO3/EPI/00/04 (March 14, 2020). Approved by ISCO3 on 13/03/2020. Original drafters of the paper: Adriana Schwartz, Scientific Secretary of ISCO3,…