برچسب: حذف آلاینده کارخانه

تایید فناوری حذف آلاینده های کارخانه ها

By nasir

تایید فناوری حذف آلاینده های کارخانه ها توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی. با عنایت خداوند متعال و تلاش شبانه روزی متخصصان، فناوری حذف آلاینده های کارخانه ها توسط پلاسمای سرد ارائه شده توسط شرکت بوتیاتک به تایید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور رسید. شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق…