طراحی و مهندسی

By nasir

شما با توجه به ویژگی هایی مانند ابعاد، کاربرد و…  می توانید سفارش طراحی و مهندسی را با توجه به نیاز ثبت نمایید. بعد از بررسی های اولیه و پیش پرداخت، کالای مورد نظر طراحی، تولید و در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این درخواست ها می توانند شامل مهندسی معکوس یا طراحی بنیادی (طراحی…